OBJEKTIF HOPE

Senarai Objektif

Mengumpulkan ekosistem perumahan bermula dari penyediaan perumahan, kemudahan pembiayaan yang ditawarkan, program/promosi
       dan polisi;
Memusatkan produk – produk perumahan yang disediakan oleh KPKT bagi memudahkan rujukan bakal pembeli rumah;
Mempromosikan inisiatif pembiayaan perumahan yang ditawarkan menerusi institusi yang mengambil bahagian;
Mempromosikan projek – projek perumahan mampu milik yang ditawarkan oleh pihak kerajaan dan pemaju swasta;
Mewujudkan dan meningkatkan kesedaran awam mengenai hak - hak terutama pembeli rumah pertama; dan
Menggalakkan pemilikan rumah dalam kalangan golongan berpendapatan rendah, berpendapatan tidak tetap, kumpulan ekonomi gig dan
       golongan muda.

KOMPONEN HOPE

PENYEDIA PERUMAHAN

 • Rumah Mampu Milik Kerajaan Persekutuan

 • Rumah Mampu Milik Kerajaan Negeri

 • Rumah Mampu Milik Pemaju Swasta

INISIATIF PEMBIAYAAN PERUMAHAN MALAYSIA (I-BIAYA)

 • Skim Rumah Pertamaku – Cagamas SRP Berhad

 • Syarikat Jaminan Kredit Perumahan – (SJKP)

 • Rent to Own PR1MA

PROGRAM/PROMOSI

 • Karnival Perumahan Keluarga Malaysia

 • TEDUH (sistem maklumat perumahan)

 • Kempen Bijak Beli Rumah

 • Own at Young

 • Rumahku (AKPK)

POLISI

 • Majlis Perumahan Mampu Milik Negara (MPMMN)

 • Panel Berkepakaran. [Panel of Experts (POE)]

 • Housing Integrated Management System (HIMS)

 • Analitis Data Raya [Big Data Analytics]