OBJEKTIF HOPE

Senarai Objektif

Mengumpulkan ekosistem perumahan bermula dari penyediaan perumahan, kemudahan pembiayaan yang ditawarkan, program/promosi
       dan polisi;
Memusatkan produk – produk perumahan yang disediakan oleh KPKT bagi memudahkan rujukan bakal pembeli rumah;
Mempromosikan inisiatif pembiayaan perumahan yang ditawarkan menerusi institusi yang mengambil bahagian;
Mempromosikan projek – projek perumahan mampu milik yang ditawarkan oleh pihak kerajaan dan pemaju swasta;
Mewujudkan dan meningkatkan kesedaran awam mengenai hak - hak terutama pembeli rumah pertama; dan
Menggalakkan pemilikan rumah dalam kalangan golongan berpendapatan rendah, berpendapatan tidak tetap, kumpulan ekonomi gig dan
       golongan muda.

KOMPONEN HOPE

PENYEDIA PERUMAHAN

POLISI